Název školy:

Mateřská škola, Praha 4, Markušova 1556

IČ: 63833387

a detašované pracoviště Dubnova 806

Zřizovatel školy:

Městská část Praha 11 Ocelíkova 672, 149 00 Praha 4