Do mateřské školy budou přijímány přednostně děti dle následujících priorit: podle § 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

  •  V posledním roce před zahájením povinné školní docházky
  •  Děti s povoleným odkladem školní docházky
  •  Děti dovršující v daném školním roce (do 31. 8.) 3 roky věku
  •  Děti mající bydliště na území MČ Praha 11

Zohledněny budou

  • Opakovaně podané žádosti
  • Děti mající v naší školce sourozence
  • Ostatní


Dne 17. 1. 2016 Mgr. K. Benediktová, ředitelka školy