Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí v nomém roce,

kolektiv MŠ Markušova a Dubnova