Jdete poprvé do školky?

Co s sebou? bačkůrky, věci na převlečení dítěte, pyžamko, látkový pytel (ramínko) na věci do šatny - v obou školkách.

V šatně vyhledáte značku,která byla vybrána pro vaše dítě, převléknete se a vstoupíte do třídy. Paní učitelka vám dá vyplnit tiskopis k vyzvedávání dítěte z mš, nahlásíte jí případné změny údajů, které jste uvedli při zápisu ( telefony,zaměstnání...) nezapomeňte připomenout zvláštnosti vašeho dítěte (zdravotní omezení, stravovací návyky a pod.). Potvrdíte svým podpisem bezinfekčnost vašeho dítěte - ( dítě v posledním období nepřišlo do styku z žádnou infekční chorobou) a seznámení se školním řádem, který je závazný jak pro MŠ, tak pro zákonné zástupce i děti. (práva a povinnosti).

První dny můžete v MŠ pobýt společně s dítětem. Adaptaci dítěte nastavujeme individuálně (denní délka docházky dítěte) Konzultace probíhá s p. učitelkami ve třídě a s ředitelkou školy.

Placení ve školce - stravné + školné je třeba osobně domluvit s ved. ŠJ Z. Müllerovou (způsob placení - zadání údajů k trvalému příkazu) v kanceláři ŠJ - Po,ČT - mš Markušova, ÚT,ST - mš Dubnova.

Nastavení trvalého příkazu pro školní rok 2016-2017 je platné až mezi 1.-5.9.2016!

Přijďte včas (do 8:30 hod).

Pokud nepřijdete,  pošlete e-mail do 8 hodin. Paní učitelky se maximálně věnují dětem, proto je zatěžující brát neustále telefony, prosím preferujte omlouvání buď předem přímo ve třídě, nebo e- mailem.

Děkujeme. Těšíme se na Vás!

Další podrobné informace získáte v záložce Provoz školy.