Zápis ze setkání Ekotýmu dne 15.5.2017

Přítomny byly: Paní Dušková, Kavinová, Freundová, Černohorská, Smetanová, Wildová, Müllerová, Švecová, Síbková, Kulhavá, Kvasničková, Benediktová.

 

Zhodnotili jsme společně všechny úkoly školního roku, zastavili se u problému s kompostováním - konkrétně s igelitovými sáčky, které se v kompostérech objevují. Domluvili jsme se, že kompostovací sáčky do Šlupíků nebudeme používat, aby to nemátlo ostatní, kteří s kompostováním začínají a neví, že se tyto sáčky po čase rozlož í(my však tak dlouhý čas čekat nemůžeme). P. Naďa připravila hodnocení úspory energií (instalovali jsme v listopadu úsporné žárovky. 11-3/2017 jsou úspory patrné v budově Markušova, v budově Dubnova zatím ne, ale zjistíme celoroční porovnání energií, stáří elektrospotřebičů, počet výpalů keramické pece, provoz prádelny. V Markušové vyměnili svítidla, kde byly úsporné žárovky. použijeme je do MŠ Dubnova. Mluvili jsme také o dešťových svodech pro zalévání - je v jednání, 22.5. byla v Markušové Školská komise na svém pravidelném zasedání a také přišel p. Ing. Krpata, realizátor projektu pro dešťové svody. MČ Praha 11 má zájem na tom analyzovat možnosti celé MČ pro případnou realizaci dešťových nádrží) zjistit pro které objekty by byly vhodné), je to v plánu pro nejbližší období.

Z Terezy (vzdělávací středisko) nám zaslali dopis pro Ekotým, ke kterému přiložili loďku, kterou jsme s přáním do 1. Roku Ekoškoly zanechali v Senátu při udílení titulu Ekoškola. Našim úkolem je zhodnotit, zda se naše očekávání programu Ekoškola naplnila a kde se nacházíme nyní. Paní Monika D. navrhla motta na příští období a ostatní členové Ekotýmu hlasovali, které bychom vybrali. Vyhrálo motto č. 2.

Snažili jsme se odpovědět na otázku:" Známe 7 kroků Ekoškoly" Na schůzce jsme si tyto kroky s Lenkou W. pomocí plakátku, který je ke shlédnutí v obou areálech MŠ, zopakovali. Činnost Ekotýmu je dokumentována i s fotografiemi, Péťa Benediktová zpracovala prezentaci všech aktivit, kterou zašleme do Terezy.

Společně jsme osadili okápek s jahodníčky, tak doufáme, že do konce školního roku budou moci děti pozorovat, zalévat i ochutnat. Pak jsme se přesunuli na Dubnovu, kde jsme pozdravili králíčka Bobeše, srovnali společnými silami kompostér do roviny, prohlédli si Ekoškolí jabloňku s maceškami, a louku, kterou vytvořila paní Romana Kv. s manželem. Určitě přidáme semínka a ještě nějaké rostlinky, aby bodláčí nemělo šanci a louka byla pestrá nejen pro dívání, ale také pro pastvu pro motýly. Řešili jsme také, jak naložíme se zaléváním - stálo by za zvážení připravit ještě jeden přívod vody na hadici v oblasti schodů u kompostéru. Poradili jsme se s panem Šerákem a řešení je tu. Přívod vody pro hadici bude vyveden ve vchodu do výměníkové stanice.

Plány do budoucna určitě máme, například vyřešit atrium v Dubnové  - návrhem je osazení borůvkami.. Zajistit pracovní kuchyňku do lesíka v Markušové. A boudičku na potřeby pro králíka a údržbu zahrady v Dubnové.

Na závěr naší schůzky připravila p. Naďa pro každého dáreček - sazeničky dýně Hokaido, které pěstujeme na kompostu. Rozloučili jsme se s dobrým pocitem, že jsme společně vykonali spoustu práce pro všechny, kteří navštěvují naší školku a to nás moc těší. Díky všem, kteří jsou aktivní i těm, které se ze společného výsledku mohou těšit. Uvítáme pro nový školní rok nové členy a posilu do Ekotýmu školy!

Zapsala K. Benediktová