Vážení příznivci naší mateřské školy,

V sobotu 7. 10. 2017 se uskutečnila celorepubliková závěrečná konference projektu Menu pro změnu, do kterého jsme byli  zařazeni jako pilotní školka. Společně s několika mateřskými,  základními  i středními školami jsme se podíleli na vytváření metodiky k tomuto projektu.

V letech 2015-2016 a 2016-2017 jsme pilně a usilovně metodiku Menu pro změnu ověřovali v praxi, přímo s dětmi v naší mateřské škole. Výsledky jsou výborné, mnoho věcí se postupně mění k lepšímu. Téma Jídlo je zajímavé a dotýká se nás všech. Snažíme se témata Menu pro změnu přiblížit nejen dětem, ale také rodičům.

Konference byla vyvrcholením a shrnutím celého tří letého období trvání projektu. Celkem se z české republiky zapojilo 513 škol.

Konference probíhala v přátelské atmosféře, měli jsme možnost sdílet úspěchy projektu samotného (několik ocenění na mezinárodní úrovni, také křišťálový globus, který právě 7.10. přivezla přímo z Kypru tereza Čajková)

Účastníci shlédli naši prezentaci o Dnech Země 2016 a 2017, vyslechli si, jakým způsobem se měnil školní jídelníček, jak probíhá kompostování, zaujalo je naše vyprávění o dospělém a dětském Ekotýmu.   

My jsme shlédli zajímavé prezentace ostatní škol, vyrobili jsme pesto z mrkvových natí, ochutnali zdravé pochoutky a setkali se s příjemnými lidmi.

Projeku Menu pro změnu se podařilo zařadit téma JÍDLO a SVĚT mezi ostatní témata programu Ekoškola pro ZŠ a SŠ. V PROGRAMU Ekoškoa pro mateřské školy téma Jídlo je od začátku (2015) bylo zařazeno místo tématu energie, které je předškolním dětem vzdálené.

http://www.ferovasnidane.cz/co-s-sebou-na-snidani

Zapsala L. Wildová

 

Prezentace o konferenci zde.