Na začátku školní roku se dětský ekotým vydal na průzkum zahrady.

Prohlédli jsme si všechna naše stanoviště-Rybníček, Kompostinku, Atrium, Pod javorem a Lesík. Na informačních panelech jsme se dozvěděli zajímavé postřehy o přírodě. Pojmenovali jsme stromy v lesíku. Popřemýšleli jsme, proč listnaté stromy nemají listy, a vrbový tunel nevypadá jako tunel. S údivem jsme prohlédli nádherný keřík levandule, který se přes letní měsíce rozrostl do veliké šíře. Provoněni levandulovou vůní, jsme se vraceli zpátky do školky, když tu najednou naše oči spočinuly na hmyzím domečku.

Jaké bylo naše překvapení! Otvory v bambusových tyčích byly zavřené! ,,Kdo to udělal?“ ozvalo se., Asi ten hmyz?“ Celý domeček je již plný!“ zvolala Rozárka.,, Musíme jim najít něco jiného, většího“! Ozval se Fanda.

Mezi dětmi se rozpoutala divoká diskuse o tom, kde a jakým způsobem broučkům, beruškám, škvorům, Zlatuškám, čmelákům, včelkám samotářkám pomůžeme. Děti ví, že tento hmyz je pro zahradu důležitý. Opylují stromy, živí se velkým množstvím hmyzích škůdců a mšic.

Za několik dní se v zahradě opravdu objevil nový, větší hmyzí hotel. Posloužil nám domeček pro panenky. Děti pomáhaly při pokrývání jeho střechy, obětavá maminka přinesla do školky cihly, aby nám hotel nestál přímo na zemi a vydržel, co nejdéle. Praktikantka Katka stříhala stébla z rákosí a děti s radostí nosily dřívka. Velkou pomocí byl i pan školník, který vyvrtal jednotlivé komůrky.

Hotel se pomaličku zaplňuje. Teď již budeme zase pozorovat a těšit se z prvního nájemníka.

Zapsala: Wildová Lenka