Knihy

Alenka v říši divů – Carroll
Dějiny naší rodiny - Ryska
Děti z Bullerbynu  - Lindgrenová
Františkova velká kniha pohádek
Já, Baryk – Nepil
Josífek a Betynka – Kolářová, Motlová
Kamzík – Cibula
Košíček zlatých vajíček – pohádky, říkadla, hádanky
Kouzelný svět pohádek
Krysař Hamelnský
Legrace v pohádce – Kerles
Maková panenka a motýl Emanuel - Čtvrtek
Mirka s Jirkou a cihlový kluk – Borská
Moje nejmilejší pohádky
Neználkovy příhody – Nosov
Nová dobrodružství staré lžičenky – Proysen
O hajném Robátkovi a jelenu větrníkovi - Čtvrtek
O třech prasátkách a jiné pohádky
O jedenácti  labutích
Obrázkový svět – Škoda
Pifova nová dobrodružství
Pohádka o labutích
Pohádky z cukřenky - Anno
Pohádky z Větrné Lhoty – Fischerová
Popelka
Pravěká příroda
Rodina medvídků slaví vánoce – Lawsonová
Schovávaná se sluníčkem - Ball
V krajine sopiek – Goméz
Veselé vánoce - Disney
Terinka – Hejná
Třináctery hodiny - Thurber
Zpěváček z voňavé meze – Bezděková
50 báječných pohádek
50 klasických i nových pohádek
50 nových pohádek
Prázdniny v jednom kole
Mluvení se zvířátky
Dinosauři
Lexikon ohrožených druhů strašidel – Klimtová
Kouzelný svět pohádek
Walt Disney

LEPORELA
Maminčina říkadla
Ku-ku, jen po mě vztáhněte ruku
O červené Karkulce
O perníkové chaloupce
O Smolíčkovi
Polámal se mraveneček
Podívej, jak je krásně NA STATKU
Říkadla - Lada
Zvědavé káčátko
Mláďata
V lese
Mašinka
Najdi můj domeček
Najdi moje auto
Prasátko Pepa
Zvířátka v Zoo
Učím se slova
Vařila myšička kašičku
První počítání
Sůl nad zlato
Sněhurka a Černokněžna

 

 

Milí rodiče, přátelé a příznivci naší MŠ, v rámci projektu „Společné čtení“ je pro vás nově otevřena


KNIHOBUDKA – PŘEČTI A VRAŤ NEBO PŘINES JINOU KNIHU


Pokud máte doma (pouze) DĚTSKOU LITERATURU, kterou byste rádi věnovali naší MŠ, na oplátku si můžete odnést knihy pro vás neznámé. Seznam volných knih je k dispozici na našich webových stránkách a bude pravidelně vždy po 20. dni v měsíci aktualizován. V šatnách MŠ najdete výpůjční (darovací) kartičky. Pokud budete chtít knihu půjčit nebo darovat, odevzdáte vyplněnou kartičku do třídy p. učitelce. Žádané knihy budete mít během několika dní připraveny ve vaší třídě.
Doufáme, že se vám tímto projektem otevře přístup k dětským knihám, které ještě neznáte a že s vaší pomocí se naše KNIHOBUDKA rozroste.


Přejeme vám mnoho radostných chvil strávených s dětmi nad knížkou.
Vaše MŠ Markušova, P. Bílková, DiS.
Projekt „Knihobudka“ podporuje p. Tomáš Bachtík a firma LineArt. Děkujeme

 

Knihobudka - seznam knih - LISTOPAD

 

Alenka v říši divů – Carroll
Dějiny naší rodiny - Ryska
Děti z Bullerbynu  - Lindgrenová
Františkova velká kniha pohádek
Já, Baryk – Nepil
Josífek a Betynka – Kolářová, Motlová
Kamzík – Cibula
Košíček zlatých vajíček – pohádky, říkadla, hádanky
Krysař Hamelnský
Legrace v pohádce – Kerles
Mirka s Jirkou a cihlový kluk – Borská
Moje nejmilejší pohádky
Neználkovy příhody – Nosov
Nová dobrodružství staré lžičenky - Proysen
O třech prasátkách a jiné pohádky
O jedenácti  labutích
Obrázkový svět – Škoda
Pifova nová dobrodružství
Pohádky z cukřenky - Anno
Pohádky z Větrné Lhoty – Fischerová
Popelka
Pravěká příroda
Rodina medvídků slaví vánoce – Lawsonová
Schovávaná se sluníčkem - Ball
V krajine sopiek – Goméz
Terinka – Hejná
Třináctery hodiny - Thurber
Zpěváček z voňavé meze - Bezděková
50 klasických i nových pohádek
50 nových pohádek
Prázdniny v jednom kole
Mluvení se zvířátky
Dinosauři
Lexikon ohrožených druhů strašidel – Klimtová
Kouzelný svět pohádek
Walt Disney

LEPORELA
Maminčina říkadla
Ku-ku, jen po mě vztáhněte ruku
O červené Karkulce
O perníkové chaloupce
O Smolíčkovi
Polámal se mraveneček
Podívej, jak je krásně NA STATKU
Říkadla - Lada
Zvědavé káčátko
Mláďata
V lese
Mašinka
Najdi můj domeček
Najdi moje auto
Prasátko Pepa
Zvířátka v Zoo
Učím se slova
Vařila myšička kašičku
První počítání
Sůl nad zlato
Sněhurka a Černokněžna

 

Save

Save

 „SPOLEČNÉ ČTENÍ, LEPŠÍHO NIC NENÍ…“

Ve 4.třídě – Housenkách se tento projekt, pro jeho úspěšnost,  již několikátým rokem opakuje. Jeho cílem je probudit v dětech vztah ke knihám a mluvenému slovu.

Vznikl spontánně při návštěvách knihovny Opatov a při stále se rozvíjející spolupráci s p. knihovnicí Danielou Jelínkovou, která připravuje skvělé celoroční programy pro děti.
Pravidelně každý měsíc se děti seznámily v knihovně s jednou kapitolou z knihy D.Fischerové – Duhové pohádky. Po poslechu následoval vždy jiný tematický úkol k přečtenému. Děti se také těšily na volné prohlížení knih v knihovně. Po každé návštěvě jsme odnášely knihy vybrané dětmi do MŠ.

Projekt obsahuje také celoroční četbu v MŠ. Kniha Františka Nepila – Já, Baryk, která je rozdělená do 12 kapitol, popisující Barykovy příhody během čtyř ročních dob. Děti si vyzdobily obálky, do kterých si jednou měsíčně ukládaly ilustrace k přečtené kapitole. Samy si ke konci roku počítaly obrázky v obálkách a hlídaly si, zda jim některý nechybí. Během školního roku jsme v MŠ přečetly na pokračování 10 dětských knih a několik encyklopedií (s tématy Vesmír, naše Země a živá a neživá příroda – dle výběru dětí). Po přečtení každé dětské knihy jsme společně vyráběli plakát ke knize. Plakáty nám zdobily třídu a na konci školního roku se děti těšily na závěrečné losování, kdo si který plakát odnese domů na památku.

Při práci s knihou se snažíme o rozvíjení dětské fantazie – doplňováním různých pokračování příběhu. Nebojíme se během čtení (ve vhodných okamžicích) nechat děti vstupovat svými postřehy do děje nebo i pohybově ztvárnit přečtené. Opakováním děje předchozích kapitol rozvíjíme samostatný mluvní projev, slovní zásobu a paměť.

V letošním šk. roce bychom rádi projekt SPOLEČNÉ ČTENÍ rozšířili o školní
                 KNIHOBUDKU – PŘEČTI A VRAŤ NEBO PŘINES JINOU KNIHU.

Rodiče a přátelé naší MŠ mohou darovat DĚTSKÉ KNIHY do naší knihovny a na oplátku si vzít dětské knihy, které neznají a budou v MŠ k dispozici. Seznam knih (který zatím není tak bohatý, ale doufáme, že s vaší pomocí knihovnu rozšíříme) bude zveřejněn na naši webových stránkách. A pak už jen stačí vyplnit objednávkovou kartičku, která bude k dispozici v každé šatně a předat p.učitelce do třídy.

Rádi bychom tímto projektem podpořili i vaše chvíle strávené s dětmi u knihy.

Užívejte jako my radost ze společného čtení.

Zapsala

Petra Bílková, DiS.

 

Za výtvarné zpracování loga a ostatních materiálů knihobudky patří velké poděkování panu Tomáši Bachtíkovi - LineArt Group a.s., který náš projekt Knihobudka podporuje. Děkujeme!


 

Naše mateřská škola se zapojila do projetu Společenství praxe PODPORA PREGRAMOTNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ (spolufinancovaného Evropskou unií).