Anketa STROM ROKU

Do finále celostátní ankety postoupilo 12 finálových stromů, které vybrala odborná porota z 57 došlých návrhů. Hlasování probíhalo od 15. června do 10. října 2016.

Anketa je charitativním projektem, a tak jste mohli jednotlivé stromy podpořit prostřednictvím dárcovských SMS, sběru podpisů na zpoplatněné hlasovací archy a nově také recyklací nefunkčních mobilů u společnosti ASEKOL (nefinanční způsob hlasování). Výsledky jsme vyhlásili 20. října v Otevřené zahradě v Brně u příležitosti oslav Dne stromů v ČR.

Stromem roku 2016 se stala Lípa na Lipce, která získala více než 55 tisíc hlasů. Zástupci lípy si odnesli poukaz na arboristice ošetření od firmy Prostrom Bohemia a převzali Cenu ASEKOL v podobě venkovní solární dobíjecí stanice. Lípa jako vítězka národního kola postoupila do mezinárodního hlasování o Evropský strom roku 2017, které se uskuteční v únoru příštího roku. Už teď budeme lípě držet pěsti.

 

Děkujem všem rodičům Ekoškoly Markušova a Dubnova za hlasování pro tento strom.

Lenka Wildová, koordinátor EVVO