OSN vyhlašuje své „Mezinárodní roky", kterými se snaží upozornit na aktuální problémy na planetě Zemi, již od roku 1959.

 

Přehled mezinárodních roků

1999 Mezinárodní rok starších lidí

2001 Mezinárodní rok dobrovolníků

2002 Mezinárodní rok ekoturistiky

2003 Mezinárodní rok vody

2004 Mezinárodní rok rýže

2005 Mezinárodní rok mikro kreditu

2006 Mezinárodní rok pouští

2007 Mezinárodní rok polárních oblastí

2008 Mezinárodní rok planety Země

2009 Mezinárodní rok usmíření

2010 Mezinárodní rok biodiverzity

2011 Mezinárodním rokem lesů

2012 Mezinárodní rok udržitelné energie

2013 Mezinárodní rok vodní spolupráce

2014 Mezinárodní rok rodinných farem

2015 Mezinárodní rok světla

2016 Mezinárodní rok luštěnin

2017 Mezinárodní rok rozvoje udržitelného cestovního ruchu

 

 

 

Zapsala L. Wildová, koordinátor EVVO