V minulém školním roce 2015/2016 se nám podařilo založit louku v MŠ Markušova. Všechny nás překvapilo, jak to bylo snadné. V tomto roce založíme louku také v MŠ Dubnova (již máme připravené zryté políčko, čekáme na jaro).

Zde si můžete prohlédnout prezentaci, kterou vytvořila Péťa Benediktová.