Netopýři v naší školce 2010-2017,aneb, proč máme na zahradě budku pro netopýry?

Na podzim 2010 zabloudil do areálu naší mateřské školy Markušova netopýr. Ve 12 hodin se zavěsil -do průchodu vstupu u Sluníček. Kontaktovali jsme Hasiče, ti nás odkázali na záchrannou stanici netopýrů v Praze – Nyctalus. Paní Zieglerová nás ujistila, že netopýr, pokud je v pořádku kolem 16 hodiny sám odletí. Pozorovali jsme ho a skutečně – v 16,15 hodin pokračoval netopýr ve své pouti dál…

S p. Zieglerovou ze záchranné stanice Nyctalus jsme se domluvili na budoucí spolupráci při oslavách Dne Země, které každoročně pořádáme i pro širokou veřejnost. Dozvěděli jsme se o Roku Netopýra, který je vyhlášen pro rok 2011 a téma našeho Dne Země bylo na světě…

Přípravy Dne Země začínají již v únoru, abychom vše stihli nachystat v klidu a pohodě. Téma Netopýrů bylo teď probíráno častěji, než jindy. Jaké bylo naše překvapení, když se znenadání v ředitelně MŠ Markušova objevil živý netopýr. Pustili jsme ho do přírody a kontaktovali stanici pro záchranu netopýrů. Druhý netopýr ve stejné lokalitě – může to být náhoda, nebo někde usídlená kolonie netopýrů. Když se v ředitelně objevil za dva dny další netopýr, neváhali jsme a podnikli průzkum objektu. V 19.00 jsme se sešli před budovou s p. Zieglerovou a její kolegyní ze záchranné stanice netopýrů Nyctalus. Netopýra, který celý den čekal v ředitelně na ošetření ( pro dehydrataci a vysílení ) byl přemístěn do léčebné přepravky. Jednalo se, jako v minulém případě o Netopýra pestrého.

Průzkum objektu, střechy a případných otvorů, kterými by mohli netopýři prolézat, vyloučil možnost výskytu kolonie netopýrů v areálu MŠ. Zřejmě se na podzim škvírkou ve střeše dostali dovnitř a nemohli již ven. V 19.15 hodin nastal příhodný okamžik pro využití echolokačního zařízení, které s sebou záchranářky přivezly. V 19,30 byl zaznamenán přelet netopýra přes budovu školky.

Čekali jsme ještě do 20,30 hodin, jestli netopýra – průzkumníka nebude následovat skupina. Bohužel, nic dalšího přístroje nezaznamenaly.

A tak můžeme závěrem říci, že rok Netopýra začal pro naši mateřskou školku opravdu zajímavě.

Zjistili jsme, jak netopýři žijí i to, jak jsou se zateplováním budov ve městech ohroženi.

Návštěvníci Dne Země 20. 4. 2011 se mohli poprvé s živými netopýry i záchranáři ze stanice Nyctalus setkat osobně na zahradě mateřské školy Dubnova.

Setkávání s netopýry a spolupráce s paní Zieglerovou a záchrannou stanicí se stalo pro naši mateřskou školu tradicí. Nejen na oslavách Dne Země, ale také v průběhu roku při výukových programech, které Nyctalus připravuje www.nyctalus.cz

Dne 21. 9. 2017 byla na Podzimní akci s rodiči slavnostně umístěna budka pro záchranu netopýrů přímo v areálu mateřské školy Markušova. Netopýři žijí na Jižním Městě mezi námi, jen o tom mnozí ještě nevědí. Jsme rádi, že v naší Ekoškolce najdou toulaví netopýři na čas svůj domov

Tak pokud půjdete navečer v ulicích Jižního Města  – pozvedněte hlavu a pozorujte, snad se vám poštěstí a nějakého netopýra zahlédnete. Neubližujte mu, prosím, je chráněný!

Zapsala Mgr. K. Benediktová