Milí rodiče, zde jsou představeny dva zajímavé tituly, které si můžete přečíst.

 


                                                                                                                   

NEMOC JAKO ŘEČ DĚTSKÉ DUŠE

Tato kniha může být důležitý průvodce pro všechny, kdo chtějí stát po boku svých dětí a podporovat je celostním, uvědomělým způsobem.

Autor Reudige Dahlke napsal společně se zkušenou homeopatkou Verou Kaesemann praktickou knihu na téma přírodní léčby dětí. Práce těchto dvou je dnes aktuálnější než kdykoliv předtím. Neboť navzdory komplexní medicínské péči se u dětí čím dál víc rozmáhají nemoci a symptomy často nespecifické povahy. A vzrůstá i množství rodičů, kteří hledají pomoc u dětského lékaře.

Každé onemocnění, respektive každý symptom, jsou diskutovány z psychosomatických hledisek a přitom jsou popsány homeopatické obrazy a poskytnuta praktická doporučení, jaká doplňková léčba může být ještě přijata a jak mohou rodiče pomoci svým dětem na jejich cestě k uzdravení.

Úryvek:

Rýma

Kdo má plný nos, ten nechává u ledu svou životní situaci, nedokáže se již pro nic zapálit a rozehřát, protože je dopálený neboli soužený rýmou. Nezbytný ústup z kritické situace probíhá formou utěsnění všech vchodů a postojem nechci již nic vidět ani slyšet.

 

JAK MLUVIT, ABY NÁS DĚTI POSLOUCHALY?    

Autor: Adele Faber; Elaine Mazlish

Popis

Chcete mít s dětmi přátelský vztah, a současně chcete, aby vás děti poslouchaly, respektovaly a důvěřovaly vám? Přejete si děti dobře vychovat, ale nechcete potlačovat jejich osobnost? Tato kniha sklízející chválu dětských psychologů, psychoterapeutů a rodičů na celém světě vás naučí, jak lze mít hodné děti i bez trestání a křiku. V knize naleznete: Jak v dětech podporovat zdravou sebedůvěru, ale nevychovat z nich rozmazlené jedince. Jakým způsobem můžeme dosáhnout přátelské spolupráce s dětmi a jak je učit samostatnosti. Cvičení, ve kterých si uvědomíte chyby, jichž se případně dopouštíte při jednání s dítětem. Jak namísto dlouhého vysvětlování zákazu pomůžeme dítěti splnit jeho přání alespoň v představách (abychom mu usnadnili přijetí zákazu a vyvarovali se konfliktu). Otázky, které vám umožní vžít se do pocitů dítěte, abyste lépe pochopili jeho chování. Řadu skutečných příběhů s typickými situacemi z každodenního života. Vzorové dialogy ukázané v kreslených scénkách. Jak reagovat, přijde-li za vámi dítě s problémem, a jak tento problém řešit. Inspiraci i pro řešení mezilidských vztahů mezi dospělými a pro posílení sebevědomí méně průbojných jedinců. Metody se dají uplatnit na jakoukoliv věkovou skupinu.