„SPOLEČNÉ ČTENÍ, LEPŠÍHO NIC NENÍ…“

Ve 4.třídě – Housenkách se tento projekt, pro jeho úspěšnost,  již několikátým rokem opakuje. Jeho cílem je probudit v dětech vztah ke knihám a mluvenému slovu.

Vznikl spontánně při návštěvách knihovny Opatov a při stále se rozvíjející spolupráci s p. knihovnicí Danielou Jelínkovou, která připravuje skvělé celoroční programy pro děti.
Pravidelně každý měsíc se děti seznámily v knihovně s jednou kapitolou z knihy D.Fischerové – Duhové pohádky. Po poslechu následoval vždy jiný tematický úkol k přečtenému. Děti se také těšily na volné prohlížení knih v knihovně. Po každé návštěvě jsme odnášely knihy vybrané dětmi do MŠ.

Projekt obsahuje také celoroční četbu v MŠ. Kniha Františka Nepila – Já, Baryk, která je rozdělená do 12 kapitol, popisující Barykovy příhody během čtyř ročních dob. Děti si vyzdobily obálky, do kterých si jednou měsíčně ukládaly ilustrace k přečtené kapitole. Samy si ke konci roku počítaly obrázky v obálkách a hlídaly si, zda jim některý nechybí. Během školního roku jsme v MŠ přečetly na pokračování 10 dětských knih a několik encyklopedií (s tématy Vesmír, naše Země a živá a neživá příroda – dle výběru dětí). Po přečtení každé dětské knihy jsme společně vyráběli plakát ke knize. Plakáty nám zdobily třídu a na konci školního roku se děti těšily na závěrečné losování, kdo si který plakát odnese domů na památku.

Při práci s knihou se snažíme o rozvíjení dětské fantazie – doplňováním různých pokračování příběhu. Nebojíme se během čtení (ve vhodných okamžicích) nechat děti vstupovat svými postřehy do děje nebo i pohybově ztvárnit přečtené. Opakováním děje předchozích kapitol rozvíjíme samostatný mluvní projev, slovní zásobu a paměť.

V letošním šk. roce bychom rádi projekt SPOLEČNÉ ČTENÍ rozšířili o školní
                 KNIHOBUDKU – PŘEČTI A VRAŤ NEBO PŘINES JINOU KNIHU.

Rodiče a přátelé naší MŠ mohou darovat DĚTSKÉ KNIHY do naší knihovny a na oplátku si vzít dětské knihy, které neznají a budou v MŠ k dispozici. Seznam knih (který zatím není tak bohatý, ale doufáme, že s vaší pomocí knihovnu rozšíříme) bude zveřejněn na naši webových stránkách. A pak už jen stačí vyplnit objednávkovou kartičku, která bude k dispozici v každé šatně a předat p.učitelce do třídy.

Rádi bychom tímto projektem podpořili i vaše chvíle strávené s dětmi u knihy.

Užívejte jako my radost ze společného čtení.

Zapsala

Petra Bílková, DiS.

 

Za výtvarné zpracování loga a ostatních materiálů knihobudky patří velké poděkování panu Tomáši Bachtíkovi - LineArt Group a.s., který náš projekt Knihobudka podporuje. Děkujeme!