Naše mateřská škola se zapojila do projetu Společenství praxe PODPORA PREGRAMOTNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ (spolufinancovaného Evropskou unií).